GC-LUMA kullanılarak EPA-İzlemeli Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi